Dialničný privádzač Poprad-Kežmarok, I.etapa, 2.časť