Kontakty

Tel.: 051/74 636 95
E-mail: ispo@ispo.sk

Ing. Jozef ANTOL

Tel.: 051/74 636 91
E-mail: antol@ispo.sk

Ing. Marek Kožuško

Tel.: +421 904 973 343
E-mail: kozusko@ispo.sk

Sídlo spoločnosti

Slovenská 86
080 01 Prešov

IČO: 17085501
DIČ: 2020518027
IČ pre DPH: SK 2020518027

ISPO spol. s r. o.
Slovenská 86
080 01 Prešov