819 50 - Bardejov - ochrana pred povodňami na rieke Topľa

Investor: Slovenský vodohospodársky podnik
Popis:

- preložka lávky, úprava rieky, preložky VN, NN, verejného osvetlenia, preložky telekomunikačných vedení, optického kábla

- účelová mapa

- projektová dokumentácia k žiadosti o nenávratný finančný príspevok (OPZP, Ochrana pred povodňami)
Lokalizácia: Prešovský kraj, okres Bardejov
Stupeň dokument.: DSP, DRS

Späť