html5 video by ThunderSoft

 

 

Vyberáme z našich projektov

slider

I/18 a II/533 Levoča, križovatka

Okružná križovatka cesty I/18, cesty II/533 a miestnej komunikácie s polomerom 40m

slider

R3 Horná Štubňa - obchvat

Novonavrhnutá rýchlostná komunikácia R3 v dĺžke 4321m vrátane cesty I/65 v dl.362m, 2 križovatiek, 6 mostov a ostatných vyvolaných investícií

slider

Prešov – rekonštrukcia ul. Okružnej

Rekonštrukcia existujúcej ulice s novonavrhovanými aj rekonštruovanými napojeniami na existujúce komunikácie vrátane vyvolaných investícií

slider

II/537 Horný Smokovec-Tatranská Lomnica

Sanácia zosuvu na ceste II/537 v úseku Horný Smokovec - Tatranská lomnica

slider

I/50 - Handlová centrum

Východný obchvat v kategórii miestnej zbernej komunikácie - preložka cesty I/50 v dĺžke 510m, okružná križovatka, mostný objekt a ostatné vyvolané investície.