Vlkovce - rekonštrukcia miestnych komunikácií a inžinierskych sieti

Investor: Obec Vlkovce
Popis: Rekonštrukcia 11 miestnych komunikácií v celk. dl. 2030m a rozvod NN
Lokalizácia: Prešovský kraj, okres Kežmarok
Stupeň dokument.: DSP
Ukončenie stavby: 2007

Späť