Úprava a doplnenie infraštruktúry v centrálnej zóne obce Nová Ľubovňa

Investor: Obec Nová Ľubovňa
Popis: Miestne komunikácie, chodníky, spevnené plochy, drobná architektúra, sadové úpravy, lávka pre peších, verejné osvetlenie, sociálne zariadenia, oprava mosta
Lokalizácia: Prešovský kraj, okres Stará Ľubovňa
Stupeň dokument.: DSP, DRS

Späť