Skvalitnenie miestnej infraštruktúry v obci Torysa – Centrálna zóna

Investor: Obec Torysa
Popis: Rekonštrukcia existujúcej miestnej komunikácie ako aj rekonštrukcia existujúcich chodníkov , výstavba nových chodníkov, zriadenie novej dažďovej kanalizácie a rekonštrukcia verejného osvetlenia a NN rozvodov
Lokalizácia: Prešovský kraj, okres Sabinov
Stupeň dokument.: DSP, DP
Ukončenie stavby: 2007

Späť