Sanácia havarijného stavu na št.ceste III/559-16 Snina-Pčoliné

Objekt 120-00 preložka potoka Pčolinka

Investor: SSC, Správa a údržba Humenné
Popis: Preložka potoka v celkovej dĺžke 179,28m
Lokalizácia: Prešovský kraj, okres Snina
Stupeň dokument.: DSP, DVP
Ukončenie stavby: 1999

Späť