Rekonštrukcia protipožiarnych lesných ciest, k.ú. Oborín

Investor: Banskobystrický samosprávny kraj
Popis: Obnova protipožiarnych lesných ciest
Lokalizácia: Košický kraj, okres Michalovce
Stupeň dokument.: DRS

Späť