Rekonštrukcia MK a chodníkov, slaboprúdových a silnoprúdových rozvodov v starej časti obce Kaluža

Investor: Obec Kaluža
Popis: Rekonštrukcia konštrukcie vozoviek, úprava odvodnenia, rekonštrukcia chodníkov a zelených plôch.
Lokalizácia: Košický kraj, okres Michalovce
Stupeň dokument.: DSP, DP(DRS)
Ukončenie stavby: 2009

Späť