Rekonštrukcia cesty II/585 Dolná Strehová – Pôtor

Investor: Banskobystrický samosprávny kraj
Popis: Projekt rekonštrukcie cesty a mostných objektov s cieľom zvýšenia únosnosti cesty.
Lokalizácia: Banskobystrický kraj, okres Veľký Krtíš
Stupeň dokument.: DSP, DRS

Späť