Rekonštrukcia časti vodovodu v obci Dúbrava

Investor: Obec Dúbrava
Popis: Preložka vodovodu v dl. 565 m vrátane 43 prípojok
Lokalizácia: Prešovský kraj, okres Levoča
Stupeň dokument.: DSP

Späť