Regulácia toku Svinka

Investor: Obec Fričovce
Popis: Regulácia vodného toku úpravami svahov potoka - zníženie pozdĺžneho sklonu, spevnenie svahov a úprava ich sklonu.
Lokalizácia: Prešovský kraj, okres Prešov
Stupeň dokument.: DRS

Späť