Regenerácia centra obce, miestných komunikácií a chodníkov v obci Vyšná Kamenica

Investor: Obec Vyšná Kamenica
Popis: Rekonštrukcia miestnych komunikácií, rekonštrukcia spevnených plôch a zelene, výmena vodovodu, verejné osvetlenie
Lokalizácia: Košický kraj, okres Košice-okolie
Stupeň dokument.: DRS

Späť