Cesty I. triedy

Cesty II. a III. triedy, miestne komunikácie

Diaľnice a rýchlostné cesty

Mosty a lávky

Regenerácie obcí

Elektrické zariadenia, telekomunikačné rozvody

Verejné osvetlenie

Vodohospodárske stavby (vodovod, kanalizácia)

Úpravy vodných tokov, protipovodňové opatrenia

Pozemkové úpravy

Statické posudky

 • Diaľnica D1 Lipt. Hrádok-Hybe,stavba č.127-0315-927, Most "Dovalovec" v km 1,936 – statická analýza
 • Posúdenie ŽB nosníka v predajni Billa Liptovský Mikuláš
 • Statický posudok jestvujúceho stožiara 0394KO – 102 – Nová Lesná
 • Statický výpočet - Čierna nad Tisou - žeriavová dráha
 • Polyfunkčný objekt - EKOPRIM, Strojnícka 17, Prešov 10/2001
 • Oprava mostu D 61 - 029 Statika
 • Rozšírenie základňovej stanice GSM siete ORANGE
 • Statický výpočet montážneho zariadenia pre letmú montáž cez Mostov, rok1981
 • Výpočet panelu "SPIROLL" a posúdenie
 • 2157 B Soravia centrum IV,V
 • Radarová veža Ivanka pri Dunaji
 • Most cez potok Ľubica v obci Ľubica
 • Most cez potok Hradlová v obci Pusté pole

Iné