R3 Horná Štubňa - obchvat

Investor: NDS
Popis: Novonavrhnutá rýchlostná komunikácia R3 v dĺžke 4321m vrátane cesty I/65 v dl.362m, 2 križovatiek, 6 mostov a ostatných vyvolaných investícií
Lokalizácia: Žilinský kraj, okres Turčianske Teplice
Stupeň dokument.: DSP, DRS
Ukončenie stavby: v realizácii

Späť