Projekt pozemkových úprav Kladzany, I. Etapa a II.etapa

Investor: Ministerstvo pôdohospodárstva SR
Popis:

1/ Zistenie a nové usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov ako aj súvisiacich iných vecných práv v obvode pozemkových úprav a nové rozdelenie pozemkov (scelenie, oddelenie alebo iné úpravy pozemkov),

2/ Technické, biologické, ekologické, ekonomické a právne opatrenia súvisiace s novým usporiadaním právnych pomerov.
Lokalizácia: Prešovský kraj, okres Vranov nad Topľou
Ukončenie stavby: zápis PPÚ do KN r.2009

Späť