Priemyselný park Vranov nad Topľou – Ferovo

Investor: Mesto Vranov nad Topľou
Popis: Časť elektro pre priemyselný park – VN prípojka, transformačná stanica, areálové rozvody NN, vonkajšie osvetlenie v areáli, rekonštrukcie vedení
Lokalizácia: Prešovský kraj, okres Vranov nad Topľou
Stupeň dokument.: DRS
Ukončenie stavby: 2008

Späť