Priemyselný park Poprad-Matejovce

Investor: Mesto Poprad
Popis: Komunikácie pre areál priemyselného parku (vonkajšia prístupová komunikácia, vnutroareálové komunikácie, spevnené plochy,parková úprava)
Lokalizácia: Prešovský kraj, okres Poprad
Stupeň dokument.: DRS
Ukončenie stavby: 2006

Späť