Priemyselný park Brusník

Investor: Obec Spišský Hrhov
Popis: Komunikácie pre areál priemyselného parku (prístupová komunikácia, vnútroareálové komunikácie, parkovacie plochy, chodníky a spevnené plochy)
Lokalizácia: Prešovský kraj, okres Levoča
Stupeň dokument.: DSP
Ukončenie stavby: 2006

Späť