I/68 Prešov - Solivarská okružná križovatka

Investor: SSC IVSC Košice
Popis: križovatka cesty I/68, cesty III/0682 a mestských komunikácií
(komunikácie ku BAUMAXU, HM Tesco, ZOC Solivaria)
Lokalizácia: Prešovský kraj, okres Prešov
Stupeň dokument.: DUR, DSP, DP

Späť