Prešov, Šidlovská ul. – MK a prípojky inžinierskych sietí

Investor: Spoločenstvo vlastníkov
Popis: Miestna komunikácia, trafostanica a káblový NN rozvod pre pripravovanú lokalitu na IBV
Lokalizácia: Prešovský kraj, okres Prešov
Stupeň dokument.: DSP

Späť