Prešov – rekonštrukcia ul. Okružnej - I. mestský okruh + revitalizácia súvisiacich komunikácií

Investor: Mesto Prešov
Popis: Rekonštrukcia existujúcej ulice s novonavrhovanými aj rekonštruovanými napojeniami na existujúce komunikácie vrátane vyvolaných investícií
Lokalizácia: Prešovský kraj, okres Prešov
Stupeň dokument.: DSP, DRS
Ukončenie stavby: 2009

Späť