Prešov – pitná voda a kanalizácia v povodí Torysy

Investor: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Košice
Popis:

Projektované stavby vodovodu v obciach Brezovička, Vysoká, Nová Polhora, Vtáčkovce, Chrastné a Hrašovík

Projektované stavby kanalizácie v obciach Vysoká, Vyšný Slavkov, Nižný Slavkov, Brezovička, Tichý potok

kalizácia: Prešovský a Košický kraj, okresy Prešov, Sabinov, Košice-okolie
Stupeň dokument.: DUR, DSP, DRS
Ukončenie stavby: 2010

Späť