Okružná križovatka Dubnica nad Váhom

Investor: Mesto Dubnica nad Váhom
Popis: Úprava križovatky a priľahlých úsekov cesty I/61 a dvoch miestnych komunikácií s dostavbou chodníkov a preložkami IS
Lokalizácia: Trenčiansky kraj, okres Ilava
Stupeň dokument.: DSP
Ukončenie stavby: 2007

Späť