Obnova obce Malá Tŕňa – tokajská vinohradnícka oblasť

Investor: Obec Malá Tŕňa
Popis: Rekonštrukcia chodníkov pozdĺž štátnej cesty III/55314, rekonštrukcia jestvujúcich miestnych komunikácií. Rekonštrukcia verejného osvetlenia a úprava potoka
Lokalizácia: Košický kraj, okres Trebišov
Stupeň dokument.: DSP
Ukončenie stavby: 2007

Späť