Obnova cesty Veľký Horeš (SR) - Nagyrozvágy (MR)

Investor: Obec Veľký Horeš
Popis: Obnova cesty na miestnu komunikáciu MOU 6,5/40, rekonštrukcia priepustov, ochrana oblastných optických a miestnych káblov
Lokalizácia: Košický kraj, okres Trebišov
Stupeň dokument.: DSP

Späť