Nosníky DPS VP-I 04 dĺžky 24,27 a 30m - typový podklad

Popis: Typový podklad nového typu vopred predpätých prefabrikovaných nosníkov pre mosty na pozemných komunikáciách

Späť