Malý Slavkov, rekonštrukcia miestnych komunikácií

Investor: Obecný úrad Malý Slavkov
Popis: Výstavba dvoch miestnych komunikácií MK3 a MK6 vrátane chodníkov a odvodnenia
Lokalizácia: Prešovský kraj, okres Kežmarok
Stupeň dokument.: DUR, DSP
Ukončenie stavby: 2009

Späť