Košice - rozšírenie Rastislavovej ulice

Investor: mesto Košice
Popis:

Projekt verejného osvetlenia Rastislavovej ul.

Časť 1: (zmena polohy stožiarov VO vyvolaná rozšírením komunikácie o pravoodbočovací pruh)

Časť 2: (zmena polohy stožiarov VO vyvolaná novonavrhovanou zastávkou-nikou a nástupnou plochou MHD)

Lokalizácia: Košický kraj, mesto Košice
Stupeň dokument.: DSP(DRS)

Späť