Názov spoločnosti: ISPO spol. s r. o. inžinierske stavby
Sídlo spoločnosti: Slovenská 86, 080 01 Prešov
IČO: 17085501
DIČ: 2020518027
IČ pre DPH: SK 2020518027
Bankové spojenie : VÚB a.s., pobočka Prešov
č.ú.: 31 801-572/0200
ČSOB a.s., pob. Prešov
č.ú.: 113542973/7500
Tatrabanka a.s., pobočka Prešov
č.ú.: 262 7 111 600/1100
Tel./fax: 051/74 636 95, 051/74 636 99
E-mail:
Ing. Jozef ANTOL
Tel.: 051/74 636 91
E-mail:
Ing. Michal DÚBRAVSKÝ
Tel.: 051/74 636 92
E-mail:


Zobraziť: Cesta do firmy ISPO na GoogleMaps