Kapušany, rekonštrukcia miestnych komunikácií

Investor: ObÚ Kapušany
Popis: Prebudovanie konštrukcie vozoviek 4 miestnych komunikácií v intraviláne obce s dobudovaním chodníkov a odvodnenia
Lokalizácia: Prešovský kraj, okres Prešov
Stupeň dokument.: DSP
Ukončenie stavby: 2002

Späť