Kanalizácia obce Forbasy a kanalizačný privádzač Forbasy - Hniezdne

Investor: Obec Forbasy
Popis: Výstavba novej kanalizačnej siete v dĺžke 1478,6 m vrátane 125 prípojok, výstavba kanalizačného privádzača v dĺžke 461 m
Lokalizácia: Prešovský kraj, okres Stará Ľubovňa
Stupeň dokument.: DRS
Ukončenie stavby: v realizácii

Späť