III-547019 Oľšavka-Dúbrava (po hranicu kraja KE-PO)

Objekt 301-00 Úprava Rúrského potoka

Investor: SC KSK Košice
Popis: Úprava pôvodného koryta Rúrskeho potoka v dl. 160m medzi obcami z dôvodu vybudovania novej komunikácie
Lokalizácia: Košický kraj, okres Spišská Nová Ves
Stupeň dokument.: DSP, DRS
Ukončenie stavby: 2000

Späť