III/547 019 Olšavka – Dúbrava (po hranicu kraja KE - PO)

Investor: Správa ciest Košického samosprávneho kraja
Popis: Projekt výstavby cesty III.triedy v trase existujúcej miestnej komunikácie, poľnej cesty s cieľom skrátiť dopravné vzdialenosti medzi obcami
Lokalizácia: Košický kraj, okres Spišská Nová Ves
Stupeň dokument.: DSP, DRS

Späť