Modernizácia ciest a stabilizácia zosuvov na cestách PSK – oblasť Poprad,úsekč.1: II/537 Horný Smokovec-Tatranská Lomnica

Investor: SSC IVSC Košice
Popis: Sanácia zosuvu na ceste II/537 v úseku Horný Smokovec - Tatranská lomnica
Lokalizácia: Prešovsky kraj, okres Poprad
Stupeň dokument.: DSP, DRS, DSRS
Ukončenie stavby: 2010

Späť