I/77 Bardejov - Bardejovské kúpele rekonštrukcia cesty

Investor: SSC IVSC Košice
Popis: Projekt rekonštrukcie cesty I/77 prechádzajúcej intravilánom mesta Bardejov a obchvatu mestskej časti Dlhá Lúka. Projekt rieši 32 stavebných objektov vrátane úprav ciest, chodníkov, oporných múrov, 3 mostov, estakády nad zosuvom na ceste I/77 a inžinierskych sieti.
Lokalizácia: Prešovský kraj, okres Bardejov
Stupeň dokument.: DSZ, DUR, DSP, DP(DRS)

Späť