I/75 Veľký Krtíš most ev.č. 053

Investor: SSC, IVSC Banská Bystrica
Popis: Úprava mosta cez potok Krtíš a priľahlého úseku cesty I/75 v intraviláne mesta Veľký Krtíš v dl. 330m vrátane vyvolaných investícií
Lokalizácia: Banskobystrický kraj, okres Veľký Krtíš
Stupeň dokument.: DSP
Ukončenie stavby: 2007

Späť