I/74 Snina, križovatka

Investor: SSC IVSC Košice
Popis: Úprava stykovej križovatky na okružnú so vstupmi z dvoch strán
Lokalizácia: Prešovský kraj, okres Snina
Stupeň dokument.: DSP, DP
Ukončenie stavby: 2006-2007

Späť