I/74 a II/5588 Brezovec Ulič – Prepojenie ciest

Objekt 511 Preložka potoka Brezovčík

Investor: SSC, IÚ Košice
Popis: Preložka potoka Brezovčík v celkovej dĺžke 314,60m z dôvodu vybudovania nového dopravného prepojenia ciest
Lokalizácia: Prešovský kraj, okres Snina
Stupeň dokument.: DSP, DVP
Ukončenie stavby: 1999

Späť