I/68 Prešov, odb. Škultétyho – ZVL

Investor: SSC IVSC Košice
Popis: Osvetlenie okružnej križovatky (križovanie ulíc Švábska a Košická), nadjazdu(nad okružnou križovatkou), podjazdu (pod železničnou traťou č. 188 Kysak-Plaveč), lávky(ul.Pod Wilec Horkou) a príslušných komunikácii (ul.Pod Wilec Horkou, ul. Košická)
Lokalizácia: Prešovský kraj, okres Prešov
Stupeň dokument.: DUR, DSP, DP

Späť