I/68 Prešov, odb. Škultétyho – ZVL

Investor: SSC IVSC Košice
Popis: Odklonenie I/68 mimo centrálnu časť mesta – dĺžka úseku I/68 4,0 km. Kompletná projektová dokumentácia 91 stavebných objektov
Lokalizácia: Prešovský kraj, okres Prešov
Stupeň dokument.: DSZ, DÚR, DSP, DP

Späť