I/67 Poprad - Kežmarok, I.etapa

Investor: SSC IVSC Košice
Popis: V 1.úseku v km 0,567-2,031 úprava existujúcej na štvorpruhovú komunikáciu triedy MZ 16,5/60, od km 1,150 do 2,031 a v km 3,075-6,165 triedy C22,5/80. Úsek cesty v km 2,031-3,075 bol riešený ako Privádzač Poprad- Kežmarok, I. etapa, 2.časť (Investor: NDS Bratislava).
Lokalizácia: Prešovský kraj, okres Poprad
Stupeň dokument.: DSP, DP
Ukončenie stavby: v realizácii

Späť