I/50 Handlová – centrum

Investor: SSC IVSC Žilina
Popis: Východný obchvat v kategórii miestnej zbernej komunikácie - preložka cesty I/50 v dĺžke 510m, okružná križovatka, mostný objekt a ostatné vyvolané investície.
Lokalizácia: Trenčiansky kraj, okres Prievidza
Stupeň dokument.: DSP, DP
Ukončenie stavby: v realizácii

Späť