I/50 Dargov, zosuv

Investor: SSC IVSC Košice
Popis: Sanácia porušeného úseku cesty v km 473,653 – 473,789 a oprava mosta na I/50
Lokalizácia: Košický kraj, okres Trebišov
Stupeň dokument.: DSP, DP
Ukončenie stavby: 2006

Späť