I/18 a II/533 Levoča, križovatka

Investor: SSC IVSC Košice
Popis: Okružná križovatka cesty I/18, cesty II/533 a miestnej komunikácie s polomerom 40m
Lokalizácia: Prešovsky kraj, okres Levoča
Stupeň dokument.: DSP, DP
Ukončenie stavby: 2008

Späť