I/15 Miňovce zosuv, havária

Investor: SSC IVSC Košice
Popis: Dočasná preložka poškodenej existujúcej cesty I/15 v úseku Miňovce – Breznica v dĺžke 610m
Lokalizácia: Prešovsky kraj, okres Stropkov
Stupeň dokument.: DSP, DP
Ukončenie stavby: 2010

Späť