I/15 Domaša rekonštrukcia vozovky I.úsek

Investor: SSC IVSC Košice
Popis: Rekonštrukcia cesty – nová konštrukcia vozovky a zlepšenie podložia v km 14,436 – 16,557 v dĺžke 2 121m
Lokalizácia: Prešovsky kraj, okres Vranov nad Topľou
Stupeň dokument.: DSP, DP
Ukončenie stavby: v realizácii

Späť