I/15 Domaša rekonštrukcia vozovky (I., II.a III.úsek )

Investor: SSC IVSC Košice
Popis: Projekt rekonštrukcie cesty I/15, úprava odvodňovacej priekopy, nové bezpečnostné zariadenia
Lokalizácia: Prešovský kraj, okres Vranov nad Topľou
Stupeň dokument.: DRS
Ukončenie stavby: I.úsek zrealizovaný, II. A III. úsek v realizácii

Späť