Huncovce – rekonštrukcia miestnych komunikácií a výstavba chodníkov

Investor: Obecný úrad Huncovce
Popis: Rekonštrukcia existujúcej miestnej komunikácie ako aj rekonštrukcia existujúcich chodníkov , výstavba nových chodníkov, zriadenie novej dažďovej kanalizácie a rekonštrukcia verejného osvetlenia a NN rozvodov
Lokalizácia: Prešovský kraj, okres Poprad
Stupeň dokument.: DSP, DP
Ukončenie stavby: 2008

Späť